SEMINARID NOORTELE, LASTEVANEMATELE, ÕPETAJATELE, ETTEVÕTETE TÖÖTAJATELE

lastevanemate kursus  “TEADLIK LAPSEVANEM” - 
võimalus tellida kursust kooli ja lasteaia lastevanematele mahus 4-16h

kursus “ENESESÕBRALIKKUS” (ingl k self-compassion). Võta ühendust ja anna oma soovist osaleda märku.

kursus “TEADLIK MINA” (ingl k mindfulness) NOORTELE (14-19 a) - võta ühendust, kui sul on grupp noori, kes võiksid tulla stuudiosse eneseteadlikkust õppima. 
 

Stressijuhtimise kursus “TEADLIK MINA" (ingl k mindfulness) ETTEVÕTETES – see on tööandja parim võimalus toetada iseenda ja oma töötajate heaolu ehk vaimset tervist.  Aeg ja tasu kokkuleppel.   


KURSUSED ÕPETAJATELE JÄRGMISTEL TEEMADEL:  

TEADLIK ÕPETAJA - mida vajab meie aja laps ja kuidas teda toetada, õpetaja stressijuhtimise oskused ja toimetulek emotsioonidega.

TOIMETULEK STRESSIGA - teadlikkuse harjutused iseenda vaimse tervise hoidmiseks ja heaolu loomiseks, stress õpetajatöös.

KUJUNDAV HINDAMINE ehk õppija arengut toetav õppeprotsess.

MUUTUV ÕPIKÄSITUS. Õhinapõhine õppimine. Õpimotivatsioon.  Aju-uuringud ja õppimine.

ÕPILASTE VAIMSE TERVISE TOETAMINE KOOLIS - õpilaste vaimset tervist ja täielikku potentsiaali toetav õpikeskkond.  

LASTE ERIVAJADUSED ja nende märkamine koolis.

ARENGUVESTLUSED lasteaias ja koolis.  Arenguvestlused õpetajaga.

ÕPETAJA SOTSIAALSED OSKUSED: suhted õpilaste, lastevanemate ja kolleegidega.