SEMINARID NOORTELE, LASTEVANEMATELE, ÕPETAJATELE, ETTEVÕTETE TÖÖTAJATELE

lastevanemate kursus  “TEADLIK LAPSEVANEM” 
Tartus alates 4. märtsist 2019 (toimub esmaspäeviti kuni 22. aprill, kell 18-20), - täpsem info ja registreerumine https://goo.gl/forms/UERmZxZR0qmu1ftm1

kursus "MINU NÄHTAMATU MINA" toimub Tartus alates 27. veebruar 2019 kolmapäeviti kuni 17. aprill 2019 - täpsem info ja registreerumine https://goo.gl/forms/paa6jozEWovLBK9I2

kursus “ENESESÕBRALIKKUS” (ingl k self-compassion). Võta ühendust ja anna oma soovist osaleda märku.


kursus “TEADLIK MINA” (ingl k mindfulness) NOORTELE (14-19 a) - võta ühendust, kui sul on grupp noori, kes võiksid tulla stuudiosse eneseteadlikkust õppima. 
 

KURSUS “TEADLIK MINA” (ingl k mindfulness) ETTEVÕTETES – see on tööandja parim võimalus toetada oma töötajate heaolu ehk vaimset tervist. Kursus toimub 8 nädala jooksul (1x nädalas kuni 2h + 1 jätkukohtumine). Grupi suurus kuni 16 inimest. Aeg ja tasu kokkuleppel.   

KURSUSED ÕPETAJATELE JÄRGMISTEL TEEMADEL:  

TEADLIK ÕPETAJA - mida vajab meie aja laps ja kuidas teda toetada, stressijuhtimine ja toimetulek emotsioonidega.

TOIMETULEK STRESSIGA - teadlikkuse harjutused iseenda vaimse tervise hoidmiseks ja heaolu loomiseks, stress õpetajatöös.

KUJUNDAV HINDAMINE ehk õppija arengut toetav õppeprotsess.

MUUTUV ÕPIKÄSITUS. Õhinapõhine õppimine. Õpimotivatsioon.  Aju-uuringud ja õppimine.

ÕPILASTE VAIMSE TERVISE TOETAMINE KOOLIS - õpilaste vaimset tervist ja täielikku potentsiaali toetav õpikeskkond.  

LASTE ERIVAJADUSED ja nende märkamine koolis.

ARENGUVESTLUSED lasteaias ja koolis.  Arenguvestlused õpetajaga.

ÕPETAJA SOTSIAALSED OSKUSED: suhted õpilaste, lastevanemate ja kolleegidega.